?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 22nd, 2018

Замок Тун [Feb. 22nd, 2018|07:45 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Замок Тун (Burg Thun - нім., Castel Thun -і тал.) знаходиться в Південному Тіролі біля містечка Vigo di Ton у 28 кілометрах на північ від Тренто. Цей тірольський замок, який раніше належав Австрії, є монументальною спорудою середньовіччя, протягом століть був місцем перебування родин Тун і Хоенштайн. Замок в готичному стилі був одночасно військовим та цивільним комплексом, а сьогодні він є частиною Національного музею Трентіно.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | February 22nd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]