?

Log in

No account? Create an account
March 2nd, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 2nd, 2018

Абатство Сабен (Сабіона) [Mar. 2nd, 2018|04:37 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Абатство Сабен/Сабіона (Kloster Säben - нім., Monastero di Sabiona - італ.) - бенедиктинський жіночий монастир, розташований на "священній горі" на правому березі річки Айзах поблизу містечка Клаузен (Кьюза) в Південному Тіролі. Абатство було засноване у 1687 році, коли його заселили монахині монастиря Ноннберга в Зальцбурзі. Хоча насправді, історія обителі є значно давнішою і походить ще з VI століття, а до того на його місці існувало поселення римлян.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 2nd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]