?

Log in

No account? Create an account
April 29th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 29th, 2018

Жукин (річка Десна) [Apr. 29th, 2018|06:44 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

На Десні між Вишгородом і Остром є багато мальовничих місць. Проте береги річки з кожним роком все щільніше забудовуються дачними масивами, базами відпочинку та приватними помешканнями. Щоб знайти вільне місце для пікніку, доведеться добре пошукати. Чим далі від Києва, тим таких місць більше. Одне з них знаходиться біля села Жукин. Повертати треба направо за селом Воропаїв. Протягом декількох кілометрів беріг Десни не забудований, і тут можна залишитися наодинці з природою.


Дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 29th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]