?

Log in

No account? Create an account
July 31st, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 31st, 2018

Велика Африканська експедиція. Частина 5: Погодні аномалії Великої Рифтової долини [Jul. 31st, 2018|06:49 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

частина 1: враження, стереотипи і перше знайомство (Руанда)
частина 2: несподіваний поворот на південь Африки (Замбія, Зімбабве, Ботсвана)
частина 3: омріяна Вірунга (Руанда, Конго-Заїр, Уганда)
частина 4: Уганда

Ця частина розповіді, напевно, буде найкоротшою. Ми планували подорож Кенією спеціально в сухий сезон, щоб побачити Кіліманджаро та дивовижні краєвиди Великої Рифтової долини. Але щось відбулося не так. Весь тиждень нашого перебування в Кенії замість сонця та тепла ми бачили чорне небо, відчували холод, а майже кожного ранку з роту йшов пар. Але попри все, ми отримали велике задоволення від кенійської столиці Найробі, від сафарі в Національному парку Найробі, традиційних кенійських сіл, насолоджувалися гарними світанками і заходами сонця, і навіть на декілька секунд побачили Кіліманджаро.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 31st, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]