?

Log in

No account? Create an account
August 12th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 12th, 2018

Лівінгстон [Aug. 12th, 2018|08:47 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Колишня столиця Замбії Лівінгстон розташована в живописному місці на півдні Замбії. Це найбільш туристичне місто країни, оскільки в 10 кілометрах на південь від Лівінгстона знаходиться чи не головна перлина Африки - водоспад Вікторія. Місто розташоване в 470 кілометрів на південний захід від столиці Лусаки. Добиратися краще автобусом компанії Shalom. Крім водоспаду Вікторія, Лівінгстон приваблює до себе досить симпатичною англійської колоніальною архітектурою, якої в місті дуже багато. В місті також є декілька музеїв, найцікавіший з яких, напевно, залізничний музей (про нього буде окрема сторінка).
34482500_1736655459751058_6399058361127534592_n.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 12th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]