?

Log in

No account? Create an account
August 15th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 15th, 2018

Захід сонця над Замбезі [Aug. 15th, 2018|07:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Безумовною перевагою відвідання водоспаду Вікторія з боку Замбії є те, що лише тут можна побачити дивовижний захід сонця над водоспадом і річкою Замбезі. З боку Зімбабве ви цього не побачити, та із замбійського берега це не завжди просто. Парк закривається о 18:00, якраз коли починається захід сонця. Тому для цього краще обирати зимовий період (коли в нас літо, в них – зима), коли сонце сідає трохи раніше. Десь о 17:00 треба вибрати один з двох оглядових майданчиків в східній частині парку. Щоб отримати гарні знимки, доведеться побігати між майданчиками.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 15th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]