?

Log in

No account? Create an account
August 30th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 30th, 2018

Казунгула - мила замбійська глибинка [Aug. 30th, 2018|08:01 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Справжню Замбію можна побачити, від'їхавши декілька десятків кілометрів від туристичних місць. Нас трохи лякала африканська глибинка, де місцеві бачили рівно стільки ж білих людей, як в звичайному українському райцентрі бачили представників чорної раси. Ми не знали, що очікувати від вилазки в замбійське село. В Лівінгстоні ми взяли таксі за 5 доларів з людини до поселення Казунгула, що знаходиться в 70 кілометрах на захід від цього міста. Спочатку нашою метою було побачити кордон 4-х держав (Замбії, Зімбабве, Ботсвани та Намібії), але пізніше ми наважилися поблукати декілька годин сільськими вуличками, побувати на ринку, в місцевій школі та поспілкуватися з людьми. І отримали від цього всього нереальне задоволення. Виявилося, що Замбія нетуристична ні в чому не поступалася Замбії для туристів.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | August 30th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]