?

Log in

No account? Create an account
September 2nd, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 2nd, 2018

Гісеньї і озеро Ківу [Sep. 2nd, 2018|10:58 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Гісеньї (нова назва - Рубаву) в Руанді - це як Одеса в Україні чи Ніцца у Франції. В Руанді немає моря чи океану, проте є озеро Ківу, яке ця маленька країна ділить з Демократичною республікою Конго. На вікенд тисячі руандійців і конголезців з'їжджаються в Гісеньї, щоб посидіти на березі озера, показати себе, подивитися на інших, потанцювати на дискотеках та покупатися. Останнє не рекомендується робити через шистосому, яка водиться в озері Ківу. Їхати в Гісеньї зі столиці Руанди Кігалі - 3,5 години на матату (маршрутці). В Гісеньї знаходиться прикордонний перехід з Конго-Заїром (Демократичною республікою Конго, місто Гома). Фактично Гісеньї і Гома - це одне місто, розділене кордоном. З одного боку кордону - щастя, багатство та процвітання, з іншого боку - злидні і війна.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 2nd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]