?

Log in

No account? Create an account
September 4th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 4th, 2018

Діти Руанди [Sep. 4th, 2018|07:34 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Одного вечора ми пішли на пагорб на півострові Рубона біля міста Гісеньї, щоб подивитися на захід сонця над озером Ківу та вулкан Ньїрагонго. Щойно ми зайшли в село, то нас почали обступати діти. Вони нічого в нас не просили, просто для них було дивно побачити в їхньому поселенні білих людей, яких їм навряд чи доводиться часто бачити. Діти нас провели до місця, де добре видно озеро та вулкан. Їх кількість поступово збільшувалася, бо через декілька хвилин вже все село знало, що до них у гості прийшли мзунгу (біли люди).


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | September 4th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]