?

Log in

No account? Create an account
September 5th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 5th, 2018

Гома (Демократична республіка Конго) [Sep. 5th, 2018|07:52 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Потрапити до Демократичної республіки Конго (колишній Заїр) було непросто. Конго є найбільшою країною Африки, і одночасно - найбільш небезпечною і нестабільною. Ми їхали в Конго, щоб потрапити на вулкан Ньїрагонго, в кратері кого кипить найбільше в світі озеро лави, і подивитися на гірських горил. Але перед самим наший візитом національний парк Вірунга, де розташований вулкан, закрився для туристів: напередодні повстанці вкрали двох британців і вбили декілька рейнджерів. Однак бажання потрапити в Конго було нестерпним, і ми попросили співробітників парку, щоб допомогли нам отримати конголезьку візу. Пройти в Конго було не легко, але я опущу всі таємні подробиці з огляду на те, що нам туди ще доведеться повернутися (мрію на ночівлю на Ньїрагонго ніхто не відміняв). В підсумку, день ми провели в місті Гома на сході країни. Попри всі небезпеки, вдалося ґрунтовно оглянути місто і зробити великий фото матеріал про Гому.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 5th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]