?

Log in

No account? Create an account
September 16th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 16th, 2018

Experience Kigezi: на мотобайках уздовж кордону Уганди і Конго [Sep. 16th, 2018|09:30 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Ще задовго до поїздки в Африку я потоваришував з одним хлопцем з Кісоро на ім'я Річард, який працює в компанії Experience Kigezi, яка організовує прості, але цікаві нестандартні подорожі околицями Кісоро - регіоном Кігезі: піші екскурсії або поїздки на мотобайках (по-іхньому - бода-бода). На наше прохання він склав перелік найцікавіших оглядових майданчиків в горах Вірунга і навколо озера Мутанда і разом зі своїм напарником катав нас цілий день найгарнішими місцями уздовж кордону Уганди і Конго.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | September 16th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]