?

Log in

No account? Create an account
October 8th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 8th, 2018

Ентеббе: ботанічний сад, де знімали "Тарзана" [Oct. 8th, 2018|09:53 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

В угандійському місті Ентеббе на березі озера Вікторія розташований один з найстаріших парків Африки. Ботанічний сад був створений в 1901 році і з тих пір він став найпопулярнішим місцем серед туристів, які приїжджають в Уганду. Загальна площа складає приблизно 40 гектар. Прогулюючись затишними алеями, можна побачити багато екзотичних рослин, термітників, почути чарівний спів екзотичних птахів. На території парку знімали перший фільм про Тарзана. Сад варто оглядати з розташованим поруч Заповідником дикої природи (The Uganda Wildlife Conservation Education Centre).


Дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 8th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]