?

Log in

No account? Create an account
October 12th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 12th, 2018

Найробі - африканський Нью-Йорк з висоти пташиного польоту [Oct. 12th, 2018|09:48 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Найробі - сучасний розвинутий мегаполіс, що дуже нагадує Нью-Йорк. Найкращий вид на столицю Кенії відкривається з даху одного з хмарочосів у діловому районі міста - Kenyatta International Conference Centre. Туди можна піднятися за 10 доларів. Зробити це можна лише у супроводі гіда. Поглянувши на Найробі з висоти пташиного польоту, ви отримуєте велике задоволення.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 12th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]