?

Log in

No account? Create an account
October 23rd, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 23rd, 2018

Карен і Лангатта. Центр жирафів [Oct. 23rd, 2018|07:44 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Карен і Лангатта - заможні передмістя Найробі неподалік від Національного парку Найробі. Раніше тут оселялися, переважно, англійські колоністи, а сьогодні ці райони опанували заможні кенійці. В районі є багто дорогих вілл - як історичних, так і сучасних. Тут багато зелені і квітів. Але найцікавіше в Лангатті - це Центр жирафів - місце реалізації програми із збереження жирафів Ротшильда. Тут їх розводять і випускають назад на природу, щоб забезпечити існування підвиду.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 23rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]