?

Log in

No account? Create an account
October 29th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 29th, 2018

Ламу - африканське середньовіччя [Oct. 29th, 2018|07:48 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Ламу вважається одним з найстаріших і добре збережених середньовічних міст в Африці. Ламу є найстарішим постійно населеним містом в Кенії, він був одним з перших населених пунктів народу суахілі на узбережжі Східної Африки. Вважається, що місто було засноване 1370 року. Місто розташоване на однойменному острові. Вузенькі різнокольорові вулички Ламу не поступаються своїм середньовічним колоритом старовинним європейським містечкам. Антураж Ламу добре доповнює чистий безлюдний Індійський океан з неперевершеними пляжами з білим піском. Відверто кажучи, Ламу - це найкраще що є в Африці для вимогливого європейського туриста. Колись спокій повернеться в ці місця і Ламу разом з довколишнім узбережжя перетвориться на справжній рай.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 29th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]