?

Log in

No account? Create an account
December 15th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 15th, 2018

Індія [Dec. 15th, 2018|01:18 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Індія стала 50-ю країну, яку я відвідав. Давно хотілося, щоб моя ювілейна країна - це було б щось надзвичайне, і це вдалося. Індії немає рівних у світі за красою архітектури. Індія - одночасно найкраща в світі, і одночасно найгірша. Індію не можна просто любити. Її можна одночасно обожнювати і ненавидіти. Жодна з країна не давалася мені так важко, як Індія. За 9 днів подорожі я примудрився двічі захворіти, а після повернення опинився в інфекційній лікарні. Тут треба обов'язково побувати. Індійські красоти варті того, щоб терпіти заради них багато складнощів і неприємностей.
Протягом 9 днів подорожі ми подивитися майже всі найцікавіші (на мою думку) куточки Індії. Маршрут був такий: Нью-Делі - Джодхпур - Джайпур - Амбер - Агра - Пакистанський кордон - Амрітсар - Варанасі - Нью-Делі.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 15th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]