?

Log in

No account? Create an account
December 21st, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 21st, 2018

Блакитне місто Джодхпур [Dec. 21st, 2018|10:56 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Джодхпур став найцікавішим містом, який я відкрив для себе в цьому році. Його називають «Містом Сонця» за ясну і спекотну погоду протягом усього року, але частіше його іменують «Блакитним містом» за відповідний колір будинків. Місто знамените своїми палацовими комплексами, фортецями і храмами, що розташувалися посеред пустелі Тар (Раджастан). Але №1 в Джодхпурі - це все ж таки вузенькі середньовічні вулички будинки блакитного кольору. Будинки належали найвищій індійській касті - касті брахманів.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 21st, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]