?

Log in

No account? Create an account
Підгайчики - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Підгайчики [Jul. 21st, 2011|08:36 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Великий фоторепортаж про Підгайчики на Тернопіллі

Чудовий палац графів Козібродських, капличка-мавзолей, фігури на цвинтарі, шикарний неоготичний костел та незабутній вид на долину Серету з пагорба над костелом


LinkReply