?

Log in

No account? Create an account
Перемишль-2: кляштор францисканців - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Перемишль-2: кляштор францисканців [Jul. 29th, 2011|07:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

частина 1: прогулянка Перемишлем

Кляштор францисканців з костелом св. Марії Магдалени збудовано у XVIII столітті на місці готичного храму. В архітектурі костелу переважає пізнє бароко з елементами класицизму. Надзвичайно цікавий інтер’єр храму у сталі рококо. Тут збереглося багато старих фресок і скульптур.Костел Марії Магдалени:


Вхідний портал та фігури засновників ордену францисканців:


Інтер’єр костелу:


Розписи стелі:


Орган:


Амвон:


Внутрішнє подвір’я, келії:


Вулиця Францисканська:


Кляштор з тилу:
Вид з катедральної дзвіниці:


ПРОДОВЖЕННЯ ТУТ
LinkReply