?

Log in

No account? Create an account
Ланцут поза замком - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ланцут поза замком [Aug. 30th, 2011|03:09 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

дивіться також: замок в Ланцуті

Навіть поза мурами казкового замку Ланцут приємне і цікаве місто. Його мініатюрність надає йому затишності, а багаточисельні пам’ятки архітектури – величності. Прогулятися таким містом – справжнє задоволення.
Описами споруд завантажувати не буду. Тільки фотографії і підписи до них.Кляштор домініканців (XV – XVI ст.) з костелом:


Готична каплиця збоку костелу:


Горгулія на каплиці:


Синагога (1761 рік):
«Палацік»:


Міська ратуша:
Кам’яниці на Ринку:


Далі – ціла колекція міських вілл. Їх тут дуже багато!


Наймальовничіший куточок Ланцута:
Панорама містечка:

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: haidamac
2011-08-30 12:35 pm (UTC)
горгулія шикарна :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-08-30 12:45 pm (UTC)
так, горгуля - основна фішка міста після замку :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-08-30 12:46 pm (UTC)
я би сказав, що горгулія навіть більш фішкаста, аніж замок :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-08-30 12:49 pm (UTC)
місцями так :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nikolauskass
2011-08-30 04:21 pm (UTC)
а з чого вона зроблена?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-08-31 05:33 am (UTC)
вона металева
напевне, з нержавійки
(Reply) (Parent) (Thread)