?

Log in

No account? Create an account
Теребовля: "Нове" місто - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Теребовля: "Нове" місто [Sep. 1st, 2011|09:24 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

дивіться також:
Замок в Теребовлі
Оборонний кляштор кармелітів


Річка Гнізна ділить Теребовлю на дві частини: Старе та Нове місто.
У 1415 отримала дозвіл на будівництво Нового міста на лівому березі
річки. Саме тут сьогодні знаходяться більшість пам'яток Теребовлі, серед
яких є оборонний кляштор кармелітів, ратуша, оборонна церква,
парафіяльний костел та цікаві будинки товариств "Просвіта", "Сокіл" та
ін. Прогулянку центру місто почнемо від мосту через Гнізну.


Читати і дивитися далі )
LinkReply