?

Log in

No account? Create an account
Микулинці - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Микулинці [Sep. 16th, 2011|09:06 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Микулинці - друге після Теребовлі за цікавістю містечко Теребовлянщини. Сюди зручно добиратися на громадському транспорті: всі автобуси, що йдуть з Тернополя у бік Теребовлі та Чорткова, проходять через Микулинці. В містечку збереглися руїни замку Синявських, класицистичний палац графині Людвики Потоцької, величезний бароковий костел Св. Трійці, будинок народного дому з граційною вежею. І, звичайно, Микулинці - це пиво "Микулинецьке", яким можна запастися в невеличкій фірмовій кав'ярні-магазині на головній вулиці в центрі містечка.Читати у сільноті "Невідома Тернопільщина":
замок Синявських
палац Людвики Потоцької
костел св. Трійці
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nikolauskass
2011-09-16 05:44 pm (UTC)
пиво нічо так
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-09-17 07:40 am (UTC)
взагалі найкраще! :)
(Reply) (Parent) (Thread)