?

Log in

No account? Create an account
Скелівка (Фельштин) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Скелівка (Фельштин) [Sep. 17th, 2011|10:41 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Село Скелівка (в минулому - містечко Фельштин) розташоване на річці Стрв’яж у Старосамбірському району Львівщини на півшляху між Самбором і Хировим. Перша документальна згадка про Фельштин - у Грамоті 1374 року, в якій йдеться мова про надання двом братам - Гербурту та Фридрушові Фулштейнам дев'яти сіл в перемишльській землі. У 1400 році Фельштин вже фігурує, як місто.

До 1631 року містечко знаходилося у володінні роду Гербуртів - власників замків у сусідньому Добромилі і далеких Кудринцях. У 1646 році власником став Микола Данилович. З 1783 року Фельштин належав Станіславу Бжестянському, а вже у 1783 році перебував в руках Юзефа Мнішха.

Ще у XV столітті містечко було обведене оборонною лінією у вигляді валів та частоколу з двома вежами-брамами, одна з яких була мурованою. Пізніше, у XVI ст. ця вежа була пристосована під дзвіницю костелу, що разом утворило додатковий вузом оборони з південно-західної сторони поселення.


Дзвіницю і зараз дуже часто називають сторожовою баштою. Вона збудована з червоної цегли, має три яруси і є квадратною у плані. В першому ярусі влаштовано наскрізний проїзд. А увінчує башту аттик з обелисками.


Костел Св. Мартина було збудовано наприкінці XV - початку XVI століття. Складено його з червоної цегли хрестовою кладкою, що є характерним для готичних споруд тих часів. Храм однонавовий, з витягнутими прямокутними хорами та двома каплицями з обох боків нави. Кути костелу укріплені контрфорсами. Західний і східний фасади прикрашають ступінчасті фронтони, а дах завершується сигнатуркою. На південному фасаді прибудована кругла башта, в якій влаштовано гвинтові сходи. Фасади мають стрілчасті вікна.


У 1904 році проведено стилізаторську реставрацію, під час якої костел набув неоготичного вигляду. Був значно зруйнований під час Першої світової війни і відтворений у 1915 - 1916 роках. У реставрації храму брали участь художник В. Зажицький і різник А. Сидор.


Неподалік від костелу у колишньому передмісті Посада Фельштинська збереглася дерев’яна церква святих Кузьми і Дем’яна. Вперше храм у Фельштині згадується у документах 1659 р. У 1790 р. на місці давнішої церкви збудовано існуючу дерев’яну тризрубну безверху споруду, увінчану ліхтарем з маківкою на вищому двосхилому даху нави. Храм був діючим і за радянських часів.


Фельштин тісно пов'язаний із головним героєм роману Ярослава Гашека "Шляхами бравого вояка Швейка". Чеський герой відвідував містечко під час подорожі Старосамбірщиною. У 2007 році в центрі села на колишний ринкові площі встановлено пам’ятник Швейку.


Від площі Ринок, на якій колись стояла ратуша, залишилася всього одна кам’яниця.


За західній околиці села є двоповерховий панський палац рожевого кольору. За переказами, його Швейк теж відвідував, перебуваючи в Скелівці. Зараз а палаці – протитуберкульозний санаторій.


IMG_6559-1

Стара назва містечка ще збереглася у вокзальному надписі.
OX6NZ.jpgjNCUk.jpg
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: proidysvit
2011-09-17 11:03 am (UTC)
Костьол з вежою сподобались. Храм, так виглядає, діючий?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-09-17 11:08 am (UTC)
Так, він належить православним. Останні, до речі, розбили кувалдами мармуровий надгробок Гербуртів XVI століття, який зберігався в костелі.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2011-09-17 11:13 am (UTC)
худоба!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: paschen
2011-09-17 05:33 pm (UTC)
на останньому фото, гора що зліва - Сліпа гора, на якій і знаходяться руїни замку Гербуртів, що біля Добромиля.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-09-17 06:05 pm (UTC)
Оце да, ніколи б не подумав. Я думав, що то вже Жеч Посполита :)
(Reply) (Parent) (Thread)