?

Log in

No account? Create an account
Віденська сецесія, ч.2: шедеври Отто Вагнера - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Віденська сецесія, ч.2: шедеври Отто Вагнера [Oct. 10th, 2011|06:24 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

початок тут: Віденський Сецесіон

Одним з лідерів нового руху в архітектурі ХІХ - ХХ століть був видатний віденський архітектор Отто Вагнер. Проекти і будівлі О. Вагнера другої половини 1890-х років, які роботи його бельгійських, французьких та англійських сучасників, відображали становлення нового стилю - модерну (югендстилю, сецесії, ар-нуво).

Отто Вагнер довго був членом Віденського Сецесіону (1897 - 1905). Ще більшу роль у розвитку нового руху він відіграв, як педагог. З 1894 по 1917 рік він був професором Віденської академії мистецтв і керував створеною ним архітектурною майстернею. У ній навчалося понад 190 студентів, вихідців з різних регіонів величезної Австро-Угорської імперії.

До найвідоміших творів Вагнера відносяться житлові багатоквартирні будинки № 38 і № 40 на вулиці Linke Wienzeile.


Majolikahaus (Майоліка-хаус) спроектований Отто Вагнером у 1898 році. Його фасад перетворений на величезне майолікове панно. Він виглядає, як різнокольорова шаль з рослинно-квітковим узором. На карнизах будинку - загадкові жіночі фігури.
Справа – не менш цікавий будинок з ажурними медальйонами:
Отто Вагнер спроектував декілька станцій Віденського метрополітену:


Сецесійний річковий вокзал – також витвір Вагнера:
Подальший розвиток модерну характеризується його відходом від декоративності до цілеспрямованості, простоти і конструктивності. Прикладом такого раціонального модерну є споруда Ощадної каси у Відні, спроектована Отто Вагнером і збудована у 1904 - 1906 роках.


При підготовці розповіді використані матеріали книги Світлани Біленкової "Архітектура Чернівців"
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nikolauskass
2011-10-11 02:03 pm (UTC)
добре що граффіті на підпорній стіні а не на будинках, хоча його і там не має бути
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-10-11 02:56 pm (UTC)
Це єдине граффіті, яке я бачив у Відні
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-10-12 08:07 am (UTC)
у Чернівцях краще розмалювали :)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-10-12 10:04 am (UTC)
нема базару!
(Reply) (Parent) (Thread)