?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Відень [Nov. 21st, 2011|12:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Підсумовуючи матеріали прогулянки Віднем. Гуляв один день і пів ночі, а на підготовку матеріалу місяць роботи пішов :)
Парламент
              
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nikolauskass
2011-11-21 10:29 am (UTC)
дякую
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-21 10:30 am (UTC)
прошу!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-21 03:27 pm (UTC)
який ти плодовитий, однако :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-21 03:54 pm (UTC)
так само, як і в житті :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-21 04:02 pm (UTC)
дружина в курсі? :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-21 04:13 pm (UTC)
аякже! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-21 04:15 pm (UTC)
ех, апять нікакой інтріжкі :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-21 07:23 pm (UTC)
я дивлюсь, ти - майстер плєсті інтрігі! :))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-22 08:04 am (UTC)
звідки ти то такі висновки зробив? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-22 08:55 am (UTC)
по твоєму вмінню плести інтриги :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-22 09:58 am (UTC)
зацікавлення інтригами ще не означає вміння ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-22 10:01 am (UTC)
зацікавлення - це як навчання :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-22 10:02 am (UTC)
у тебе навчишся :)
(Reply) (Parent) (Thread)