?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ратуша у Вроцлаві [Nov. 23rd, 2011|03:55 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

дивіться також:
Прогулянка Вроцлавом
Площа Ринок у Вроцлаві

Замок Фюрстенберг

Спорудження першої Ратуші було пов’язано з наданням Вроцлаву Магдебурзького права у 1261 році. Тодішня ратуша була одноповерховою будівлею з підвалами і з західного боку завершувалася вежею. Тут відбувалися щорічні зібрання міщан, на яких обиралося 11 засідателів і 8 депутатів. Обмежені компетенції Лави і Ради були причиною того, що будівля щоденно використовувалася в торгових цілях. У 1327 – 1329 роках місто отримало повноваження обирати війта і було звільнене з обов'язку складання присягу князеві. Розширення повноважень призвело до того, що до будівлі ратуші у 1328 – 1333 роках добудували додаткові приміщення для зібрань Лави і Ради.

Чергові розбудови значно збільшили загальний об’єм ратуші, остаточний вигляд вона отримала після перебудов 1470-1510 років. Своїми формами споруда нагадує однаково як костел, так і княжий замок, і мала відображати велич своїх владних господарів.Багата скульптурна декорація зовнішніх фасадів є певним відгомоном інтер’єру ратуші: велетенський міського павільйону, судової зали, канцелярії і кімнати війта. Значну частину поверху займає Велика зала, склепіння якої прикрашено 161 різьбленими замками. Її декорація мала завдання відобразити політичну могутність міста. До Великого Залу прилягають приміщення еркерів і каплиця, але частиною цього поверху є, крім того, приміщення канцелярії і кімнати Лави, архів та кімната Сеньйора. В давній ратуші тепер розташовується Історичний Музей міста Вроцлава, і всі згадані приміщення відкриті для доступу є до відвідування.


Нині вроцлавська ратуша являє у більшості двоярусну муровану з цегли і пісковику будівлю. Її двосхилі дахи сховані під черепицею, а деякі - під мідною бляхою. Ратуша є тридільною, прямокутною в плані з трьом рівного вигляду ризалітами з південній частині.


Головним фасадом ратуші є її східний бік, розділений на три секції.


На середній секції розташовано годинник, а в лівій частині фасаду виступає еркер ратушної каплиці.
Південний фасад має приблизно симетричну композицію. З цієї сторони будівлі знаходяться три ризаліти, один в центрі фасаду, але два на її краях. На захід від центрального ризаліту знаходяться три віконних отвори, а на схід - чотири. Фасад надзвичайно багатий на декор. В підвальному приміщенні фасаду знаходиться найстаріша ресторація Європи «Свідницька».
Західний фасад ратуші – найскромніший і є поєднанням пізньої готики і ренесансу. Тут знаходиться вхід в середину – бароковий портал.
Елементи декору:LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2011-11-23 04:46 pm (UTC)
На замок не дуже схожа, а от на трьохнавний костел цілком.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-23 05:49 pm (UTC)
Ото ратуша, так? Не те, що наші якісь там Підгайці чи Поморяни :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2011-11-23 07:19 pm (UTC)
Так, моцна ратуша! Але не треба наганяти на Поморяни, бо там досить цікава і нетипова ратуша, от тільки понищена страшно.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-24 07:40 am (UTC)
Так, якби її відродити, то була б не гірша за вроцлавську :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2011-11-24 11:56 am (UTC)
в Поморянах багато чого відродити треба би було, при чому замок дуже терміново, бо в нинішньому станв він довго не протягне. От якби його відновили, то був би не гіршим ніж Füerstenberg (Książ) :)
(Reply) (Parent) (Thread)