?

Log in

No account? Create an account
Чортків і я - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Чортків і я [Nov. 24th, 2011|03:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Дякуємо РІСУЯкщо що, то статтю можна прочитати тут: http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/35391/
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: haidamac
2011-11-24 03:24 pm (UTC)
Вітаю!!!
заслужено!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-24 03:37 pm (UTC)
Дякую!
Приїжжай, відзначимо! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-24 03:39 pm (UTC)
обов'язково!
а коли то вручали, бо я теж надсилав, але щось ні слуху, ні духу. Навіть листа відповіді, що отримали, не надіслали :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-24 03:48 pm (UTC)
Сьогодні вручали. Запрошували, напевно, тільки победителів...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-11-24 03:49 pm (UTC)
ясно, победитель :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lesya123
2011-11-24 08:56 pm (UTC)
Вітаю!!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-25 09:45 am (UTC)
Дякую!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: zamkovyi
2011-11-25 07:54 am (UTC)
Вітаю!
Цього року вперше побував у Чорткові, як раз мабуть наступний звіт буде і про нього теж.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-25 09:47 am (UTC)
Прошу!
Чекаю на звіт!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2011-11-25 02:42 pm (UTC)
Вітаю! Стаття справді хороша!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-11-25 02:49 pm (UTC)
Дякую!
(Reply) (Parent) (Thread)