?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вроцлав і Нижня Сілезія [Dec. 2nd, 2011|08:40 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]


Катедра св. Яна Хрестителя
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 06:44 am (UTC)
А в бубен?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-12-02 10:43 am (UTC)
то бот, він тебе не чує :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 10:49 am (UTC)
Ну все одно ж людина зареєструвалося, повідомлення про коментарі їй на скриньку приходять :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-12-02 10:50 am (UTC)
ага, і вона їх читає... :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 10:52 am (UTC)
ну так, вона теж заради якогось результату працює
відповідно,їй не байдужа думка простих Людей :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-12-02 10:56 am (UTC)
ну от, прокоментував - не його, тебе, і відразу до мене та гидота полізла
Візьми, забань зразу. Розносиш заразу...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 11:18 am (UTC)
Їх бєзполєзно банити, до вони пишуть одне й те саме під різними ніками, які не повторюються
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indigo_eleniel
2011-12-02 07:18 am (UTC)
Краса :)))) мммммм.....
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 08:49 am (UTC)
Так, вміли німці будувати.... :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-12-02 10:48 am (UTC)
не німці, а шлозаци, чи як їх там поляки звуть :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 10:51 am (UTC)
а шлозаци - це що за така етнічна група: полунімці-полуполяки-получехи? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-12-02 10:54 am (UTC)
ті, що мешкають у Шльонську, Сілезія по-нашому :)
Шпрехають на дивній гварі - суміші польської, чеської та німецької

Півполяки, півчехи і півнімці - не виходить, половинки лиш дві ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 11:17 am (UTC)
Так, ці три народи обидва вплинули на шльонську ідентичність :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dniprovych
2011-12-02 07:36 am (UTC)
А Катовіце буде?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 08:49 am (UTC)
Ні, тільки поїздом проїжджали через Катовіце.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dniprovych
2011-12-02 09:00 am (UTC)
мені цей регіон показався трохи депресивним
особливо місто Забже
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-12-02 09:31 am (UTC)
З вікна поїзду начебто все добре виглядало: костели, охайні кам'яниці :)
(Reply) (Parent) (Thread)