?

Log in

No account? Create an account
Кам’янець-Подільський. СТАРЕ МІСТО - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кам’янець-Подільський. СТАРЕ МІСТО [Jun. 23rd, 2007|09:18 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Набагато більше враження, ніж фортеця, прозвело на мене Старе місто. Старе місто тут не схоже ні на одну з класичних старих частин європейських міст. Тут все набагато спокійніше: тихі вулиці, або мощені брущаткою, або просто грунтові доріжки або стежини. Людей на вулицях майже немає. Будинки в такому ж вигляді, як були і декілька століть назад, багато з них полузаброшени, частину реконструйовано. Але реконструкція продовжується постійно. Вулиці освітлюють старими ліхтариками.

 Казарми фортеці:
Оборонні мури:
Каравасари:


Старе місто з Замкового мосту:


Міська брама:


Польські Фільварки:


Старе місто з Замкового мосту:


Старе місто і Руська Брама


Міська Брама та Вірменський бастіон:
 

Ресторан "Під Брамою":


Будинок Руського магістрату:


 

Дзвінниця Вірменського монастиря:


Миколаївська церква:


Вірменськи склади:


Казарми фортеці:

Мури монастиря Францисканців:

Вірменський колодязь:


Міська Ратуша (Польський Магістрат): 

Кравецькаf башта:
 

Башта Стефана Баторія:


Вітряна Брама:
 

Башта Стефана Баторія:


Башта над бродом: 

Башта Стефана Баторія:

Різницька башта:


Кравецька башта:

Новий план:


Міська ратуша:


Дома-кам'яниці:
 
LinkReply