?

Log in

No account? Create an account
Кам’янець-Подільський - ХРАМИ - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кам’янець-Подільський - ХРАМИ [Jun. 23rd, 2007|01:24 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

 Георгіївська церква на польських Фільварках:
 

Тринітарійський костел: 

Домініканський монастир:


 

Дзвінниця Вірменського монастирю:


Миколаївська церква:


Петропавлівська церква


Троїцька церква:


Хрестовоздвіженська дерев'яна церква на Карвасарах: 

LinkReply