?

Log in

No account? Create an account
Бюджетний процесс у розпалі - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Бюджетний процесс у розпалі [Jan. 3rd, 2012|05:54 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Сьогодні вперше в житті давав інтерв'ю на телебаченні та засвітився відразу в кількох ЗМІ:

Львівська обрада ініціює програму підтримки Народних домів

Львівська обласна рада буде домагатися 1,5 млн грн на мікропроекти

Чиновники ЛОР розкритикували проект бюджету області на 2012 р. /Вголос/

Львівська облрада пропонує до 2 млн збільшити видатки на допомогу репресованим /ЗІК/


Львівська облрада не погоджується у 2,5 раза скорочувати свій апарат /ЗІК/

Львівська облрада не погоджується у 2,5 раза скорочувати свій апарат/Львівські новини

Наступного року Львівщину чекають проблеми із зарплатами? /ЗІК/

Обласний бюджет Львівщини на 2012 рік «схуд» на 73 млн грн /Львівські новини/

За мільйон гривень облрада збирається підтримати народні доми Львівщини /Expres.ua/
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: proidysvit
2012-01-03 04:05 pm (UTC)
то бюджетний процес на Львівщині у розпалі чи у розпилі?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-01-03 04:06 pm (UTC)
Вони - піляють, ми - розпалюємо.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2012-01-03 08:24 pm (UTC)
тут правильно поставити слова треба:
процес розпилу бюджету у розпалі :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2012-01-03 08:29 pm (UTC)
коротше кажучи, є де розгулятися у мовно-стилістичних виправах))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2012-01-03 08:25 pm (UTC)
звєзда :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-01-04 06:55 am (UTC)
Та де звізда? Маленька восходяща зірочка :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2012-01-04 07:44 am (UTC)
скромняга ти наш :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-01-04 09:40 am (UTC)
Так вже більше року там живу і працюю
(Reply) (Parent) (Thread)