?

Log in

No account? Create an account
Ризький замок - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ризький замок [Jan. 24th, 2012|08:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Історія Ризького замка починається у 1330 році, коли його будівництво розпочали вигнані поза тодішні межі міста лівонські лицарі. Після руйнування старого орденського замка в центрі Риги в новопобудований замок перебрався магістр Лівонського ордена, однак внаслідок постійних чвар з городянами його резиденція була в XV столітті перенесена у Венден (Цесис).

Під час чергового конфлікту ордена з рижанами орденський замок у 1484 році був практично знищений. За умовами миру рижани зобов'язувалися відновити укріплення, що й було здійснено у 1497- 1515 рр.Після скасування ордена замок населяли спочатку польські (1578-1621), а потім шведські (1621-1710) намісники, які розширювали й добудовували замок згідне із власними смаками й потребами. Особливо значні будівельні роботи, пов'язані зі зведенням нового крила («передзамок»), розвернулися у 1640-ті рр. В 1683 році до комплексу був прибудований будинок арсеналу.


Представницька функція замка вже в XVII столітті домінувала над фортифікаційною; роль оборонного щита Риги взяла на себе Даугавгрива. У ті ж роки замок почав активно використовуватися як в'язниця. До втечі з англійцем Горсеєм у Ризькому замку була заточена вдова єдиного короля Лівонії — Марія Старицька.


Після облоги й узяття Риги російськими військами (1710) у Ризькому замку розмістилися генерал-губернатори Лифляндії. Окремі приміщення продовжували використовуватися, як в'язниця. Мабуть, найвідомішими в'язнями Ризького замка були скинута з російського престолу Анна Леопольдівна і її сімейство.


За роки російського правління замок остаточно втратив свою оборонну функцію, а разом з нею - і колишній грізний вигляд. В 1783 році основний замок і передзамкові будови були з'єднані шляхом зведення нового корпуса на місці шведського арсеналу. В XIX столітті замкова церква була закрита й знесена (1870), до нового корпуса був прибудований надстрункий четвертий поверх, а в стінах замка з'явилася велика площа.


Після здобуття Латвією незалежності Ризький замок був проголошений резиденцією Президента.


Він являє собою строкату комбінацію будов різних епох. З метою додання президентському палацу більш завершеного й представницького виду до його реконструкції був залучений видний архітектор Ейжен Лаубе. Він перешикував Червоний зал і прибудував до замка Вежу трьох зірок (1938), яка, втім, слабко гармоніює з історичною забудовою.


Після вступу Латвії в СРСР місце президента в Ризькому замку зайняв Раднарком Латвійської РСР. У лютому 1941 року в Ризькому замку відкрився міський палац піонерів. Крім нього, на площах замка розмістилося кілька музеїв. У цей час на території замка діють музеї закордонного мистецтва, латвійської історії, а також літератури, театру й музики.


У червні 1995 року в замок знову в'їхав Президент Латвії зі своєю канцелярією.


З середини все виглядає от так:


Вид з протилежного боку Даугави:

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2012-01-24 03:58 pm (UTC)
Росіяни постарались, щоб він не був схожим на замок. Хіба з іншого берегу річки ще трохи нагадує оборонну споруду.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-01-24 04:01 pm (UTC)
Бо хотіли, щоб крємль був, а не замок :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-01-24 04:15 pm (UTC)
австріяки теж не мало оборонних споруд розібрали чи переробили, часи такі були.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-01-24 05:49 pm (UTC)
теж варвари, як і москалі
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-01-24 05:54 pm (UTC)
куди не плюнь - одні варвари :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-01-24 07:30 pm (UTC)
одні тільки ми дбаємо про наші надбання :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-01-24 07:31 pm (UTC)
ага, щоб часом :)
(Reply) (Parent) (Thread)