?

Log in

No account? Create an account
Кам’янець-Подільський - КАТЕДРА - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кам’янець-Подільський - КАТЕДРА [Jun. 23rd, 2007|01:54 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Особливе місце в архітектурі Старого міста займають культові релігійні споруди. Найвідоміше з них - Катедральний костьол святих Петра і Павла, побудований в 14 столітті. Найбільший інтерес представляє поєднання двох культур - католицької і ісламської: поряд з костьолом знаходиться турецький мінарет з скульптурою Мадонни. 


 
 


LinkReply