?

Log in

No account? Create an account
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ [Jun. 23rd, 2008|02:30 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]


Багато хто вважає це місто найкрасивішим в Україні. Швидше за все так воно і є. В усякому разі, іншого такого міста немає ні в Україні, ні в світі. Не дивлячись на те, місто займає третє місце в Україні по кількості архітектурних пам'ятників після Львова і Києва, тут дуже тихо: туристів мало, а в місті - чисте повітря, тиша і мало людей. Місто розташоване на річці Смотріч, яка протікає в глибокому, скелястому і живописному каньйоні. Каньйон річки в місті утворює скелястий півострів (а, фактично, острів), на якому й розташовано старе місто.

ФОТОГАЛЕРЕЯ МІСТА:

    
    Трохи відео:


 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: likoluchka
2009-07-28 11:13 am (UTC)
Да,клево! Наверное с малым туда поехать нереально,много ходить надо.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-07-28 11:18 am (UTC)
На самом деле, старый город очень маленький. Ходить там немного. Когда мы были в Каменце, Света как раз беременная была. Ничё, выдержала. даже в каньон 2 раза спускалась, а потом поднималась :)
(Reply) (Parent) (Thread)