?

Log in

No account? Create an account
Яблунів - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Яблунів [Mar. 3rd, 2012|04:38 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Ще одне цікаве село Гусятинського району, колишнє містечко Яблунів, лежить трохи осторонь, від дороги Тернопіль - Чортків поблизу Копичинців. Дивуєшся іноді, як совіти малювали кордони районів: поруч - Чортків, до Теребовлі також ближче, ніж до райцентра, а район - чомусь Гусятинський. Менше з тим, якщо вже їдете з Тернополя у бік Чорткова, Заліщиків чи Чернівців, витратити додаткові півгодини, щоб заїхали у Яблунів - варто. На околиці колишнього містечка є маєток графів Дзидушицьких-Чарторийських з оригінальним садибним будинком, мальовничий парк за ставками, костел, дві церкви, цвинтарна капличка.


Читати в спільноті "Невідоме Тернопілля"

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: galari
2012-03-04 06:34 am (UTC)
фотошоп?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-03-04 07:50 am (UTC)
нє, ACDSee
(Reply) (Parent) (Thread)