?

Log in

No account? Create an account
Гримайлів - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Гримайлів [Mar. 5th, 2012|12:01 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Закінчую знайомити вас, любі друзі, з архітектурними та історичними перлинами славетної Гусятинщини. На черзі - старовинне містечко Гримайлів, колись надзвичайно багате на пам'ятки, більшу частину яких, на жаль, було втрачено зовсім нещодавно - протягом ХХ століття.

Гримайлів розташований на березі річки Гнила, а його назва, ймовірніше за все, походить від першого поселенця Гримайла. Містечко, відоме з XV століття, наприкінці XVI ст. належало роду Лудзіцьких гербу Гримала. У 1590 році (за іншими даними - у другі половині XVII ст.) вони звели перший оборонний замок, оточений ровами та валами, з чотирма квадратними баштами. Замок лежав на так званому "татарському" шляху, тому його багато разів штурмували козаки і татари. Близько 1630 року на Гримайлів напав загін магнатки Лагодовської з сусіднього села, під час якого містечко було спалено.

Читати і дивитися далі )
LinkReply