?

Log in

No account? Create an account
Вчорашня поїздка верхнім Надзбруччям - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вчорашня поїздка верхнім Надзбруччям [Mar. 9th, 2012|10:37 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Вчорашній день пройшов у дуже цікавій поїздці витоками Збруча на межі Тернопільської і Хмельницької областях, яку ми здійснили з [info]rbrechko. Майже 500 км дороги (у більшості – жахливої), 11 населених пунктів і купа позитивних вражень. Після львівської весни було приємно знову на один день поглинутися в львівську зиму і проїхатися по не розкручених та зробити деякі цікаві відкриття.
1ry0d.jpg

( Багато нового і цікавого )
LinkReply