?

Log in

No account? Create an account
Підволочиськ - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Підволочиськ [Mar. 13th, 2012|12:54 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Оновлення у спільноті "Невідома Тернопільщина":

Підволочиськ
Дерев'яний костел в Дорофіївці

LinkReply