?

Log in

No account? Create an account
Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Місцевий розвиток, орієнтований на громаду [Apr. 3rd, 2012|04:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

У Львові проходить семінар щодо впровадження проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

У Львові проходить тренінг-семінар з представниками місцевих рад західноукраїнських областей щодо впровадження другої фази проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду". Учасників семінару від імені голови Львівської обласної ради Олега Панькевича привітав начальник управління економічного аналізу та прогнозування обласної ради Андрій Бондаренко.

Детальніше...

LinkReply