?

Log in

No account? Create an account
Повністю оновив Відень і Австрію - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Повністю оновив Відень і Австрію [Apr. 6th, 2012|11:02 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Підсумовуючи матеріали прогулянки Віднем. Гуляв один день і пів ночі, а на підготовку матеріалу місяць роботи пішов :)
Парламент
              
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: cv_gazeta
2012-04-08 04:26 pm (UTC)
как же там красиво!!!!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-04-08 07:09 pm (UTC)
ага, майже так само, як і в Чернівцях :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-04-09 11:45 am (UTC)
Заново переписував звіти? Чи в чому суть оновлення?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-04-09 03:16 pm (UTC)
По-перше, додано дві нових розповіді.
По-друге, оновлені фотографії.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-04-09 03:23 pm (UTC)
Нові - це замок Графенег і долина Дахау?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-04-09 03:23 pm (UTC)
Так, саме воно!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-04-09 03:24 pm (UTC)
а то я подумав, що щось пропустив :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-04-09 03:29 pm (UTC)
нє, нічьо не пропустив :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-04-09 03:30 pm (UTC)
це добре :)
(Reply) (Parent) (Thread)