?

Log in

No account? Create an account
Закінчується наша подорож... - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Закінчується наша подорож... [Jun. 5th, 2012|10:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]LinkReply

Comments:
[User Picture]From: neo7777vitaha
2012-06-26 09:02 pm (UTC)
хотів запитати-як справи з візою-треба мати заброньовані готелі щоб зробили візу чи якісь запрошення?чи можна це якось обійти?дякую
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-06-26 09:04 pm (UTC)
На жаль не підкажу. Я працюю в обласній раді, а відповідно візи отримую безкоштовно і без документів.
Очевидно, мають бути заброньовані готелі. Але бронь потім можна відмінити.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: neo7777vitaha
2012-06-26 09:06 pm (UTC)
от халепа..там бронь повинна бути оплачена,а гроші вернути то певне проблематично..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-06-26 09:07 pm (UTC)
думаю, треба звернутися в турфірму
вони знають як це все робиться, і як то можна обійти
звичайно, доведеться переплатити
(Reply) (Parent) (Thread)