?

Log in

No account? Create an account
Нарешті ся дістав до Індії! :) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нарешті ся дістав до Індії! :) [Jun. 17th, 2012|06:57 pm]
Андрій Бондаренко
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ledilid
2012-06-17 04:05 pm (UTC)
лідер "зеленого" туризму в Сербії? круть!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-06-18 12:08 am (UTC)
Так і є, напевно
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sicheslavets
2012-06-17 04:09 pm (UTC)
Напевно, саме через це ти вже вкотре використовуєш архаїчную форму "ся+дієслово" :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-06-18 12:07 am (UTC)
Ага! То я зовсім недавно помітив, що галичани це массово вживають :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: malenkov78
2012-06-18 05:21 am (UTC)
І що тебе несе в такі далі?) Яка сила крутить твій моторчик?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-06-19 08:55 am (UTC)
Та якось не плановано занесло :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: atanoissapa
2012-06-18 08:23 am (UTC)
серйозно шолі? 0_0
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-06-19 08:56 am (UTC)
Ага! Місто так у Сербії називається :)
(Reply) (Parent) (Thread)