?

Log in

No account? Create an account
ПІДГІРЦІ - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ПІДГІРЦІ [Jun. 24th, 2008|02:10 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]


У 12 кілометрів на південь від Олеська в селі Підгірці знаходиться Підгорецький замок. Не дивлячись на те, що замок знаходиться в запущеному стані (за часів радянської окупації тут знаходився туберкульозний санаторій), саме цей замок сподобався нам більше всього.
У ансамбль входять палац, оточений системою ровів і валів, костьол св. Йосипа і Воздвиження (1752-66гг.), в'їзні ворота у стилі барокко (18в.) і парк з парковими спорудами (17-18вв.). 

З тераси відкривається чудовий вигляд на долину. Петро I був просто захоплений архітектурою і плануванням замку, і тому вирішив відтворити це диво у себе недалеко від Санкт-Петербурга - так і з'явився Петергоф.


  

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-22 08:25 am (UTC)
так, рам же ремонт був! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2008-09-21 10:15 pm (UTC)
Досередини, як я зрозумів, вас, як і мене, не впустили.
Шкода.
Навіть моє посвідчення журналіста "не проканало ні в какую".
Не хочуть пускати. А моя знайома підпоїла вночі сторожа і на ранок (бо вони ночували під замком) їх впустили.
Скажу одразу - нічого примітного. Навіть ті гарні сходи зліва і справа зараз в риштуванні, тому жалкувати особливо нема за чим.
Ось такого ви вже там не побачите:
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-22 08:26 am (UTC)
так, я таку фотку, кажись, в книжці Ореста Мацюка бачив :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2008-09-22 02:03 pm (UTC)
Ця - не з Мацюка :)))
(Reply) (Parent) (Thread)