?

Log in

No account? Create an account
ГДАНСЬК в 12 частинах - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ГДАНСЬК в 12 частинах [Aug. 22nd, 2012|12:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]Stare Miasto
     
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: barabul6ka
2012-10-04 08:34 pm (UTC)
я наче у якійсь з частин читала подробиці як туди добратися, а зараз все передивилась - не знайшла.
Тицніть будь-ласка де воно э. чи здалося і такого нема?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-10-05 07:16 am (UTC)
Це в розповіді про Мальборк: http://andy-babubudu.livejournal.com/286666.html
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: barabul6ka
2012-10-05 02:25 pm (UTC)
Дякую! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-10-05 04:34 pm (UTC)
Прошу :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vladbespalov
2015-05-16 10:17 am (UTC)
А можна перелік оглядовий майданчиків Гданська (цікавлять не лише костели/ратуші, але й щось природньє - пагорби, наприклад)?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-05-17 05:28 am (UTC)
та в принципі тут все є:
1. Острів Шпіхлерів
2. Маріацька базиліка
3. Ратуша Головного міста
З природних (Пагорби) - це тут: http://andy-travel.com.ua/gdansk-ch9-stare-przedmiescie
(Reply) (Parent) (Thread)