?

Log in

No account? Create an account
Сьогодні давав прес-конференцію - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Сьогодні давав прес-конференцію [Sep. 26th, 2012|04:35 pm]
Андрій Бондаренко
Тема: Куди витратять 24 млн. грн., виділених для "соціальних працівників"?


Мій виступ - починаючи з 9-ї хвилини:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lesya123
2012-09-26 06:20 pm (UTC)
як приємно бачити!
:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-09-27 05:32 am (UTC)
:) дякую :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xtosjko
2012-09-28 06:17 pm (UTC)
мене в залі видивлявся? :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-09-29 07:58 am (UTC)
Я так ся хвилював, що не до того було :) А ти була?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xtosjko
2012-09-29 08:00 am (UTC)
ну якщо тобі було не до мене, то яка різниця де я була? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-09-29 08:20 am (UTC)
Не ображайся на мене! Ти ж сама бачиш, як я хвилюватися :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xtosjko
2012-09-29 08:30 am (UTC)
звісно що ображаюся! де ти бачив, щоб жінка не образилася, якщо чоловік на неї не звернув уваги?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-09-29 12:03 pm (UTC)
Розумію тебе, але ображатися все одно не варто - не той випадок
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xtosjko
2012-09-29 12:06 pm (UTC)
а жінці не треба випадку чи причини. сама придумала - сама образилася :)
(Reply) (Parent) (Thread)