?

Log in

No account? Create an account
ПАЛАЦИ ФЕОДОСІЇ - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ПАЛАЦИ ФЕОДОСІЇ [Jun. 26th, 2008|04:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]Крім моря, Генуезької фортеці, залишку міських укріплень, стародавніх храмів та місць, пов'язаних з життям та творчістю Айвазовського Феодосія знаменита палацовими спорудами (дачами), побудованими на початку ХХ сторіччя багатими мешканцями міста.

Найбільш цікава споруда феодосійської набережної (проспекта Айвазовського) - "дача Стамболі" у мавританському стилі у 1909 році тютюновим магнатом Веніаміном Вагнером за проектом австрійського архітектора Отто Вагнера.
Дача "Мілос":Дача "Вікторія":
Дача "Модерн":


LinkReply