?

Log in

No account? Create an account
Луара (замість анонсу) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Луара (замість анонсу) [Dec. 18th, 2012|03:47 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Можна безкінечно скаржитися на неймовірно високу вартість проїзду у французьких поїздах. Але, згодом доходиш висновку, що все ж таки все справедливо. Гірше б було, якби там були колєсніковскіє Хюндаї, та ще й за такою ціною, як в нас. Але у Франції - все по-іншому. З ранку сідаєш на поїзд в Парижі, і вже за годину часу ти в самому центрі країні - в долині Луари, де уздовж берега ріки через декілька кілометрів один від одного вишукалися в ряд одні з найгарніших замків Європи! Подивився один замок, стрибнув у поїзд, і за 6 хвилин вже дивишся інший. Ще десять хвилин - і ти в якомусь середньовічному містечку з замком, беффруа і фахверками.

Завтра починаю серію розповідей про подорожі долиною Луари. Місце відоме своїми багаточисельними королівськими замками і колишніми королівськими столицями. Цивільна архітектура долини Луари оригінальна, але стримана. Як правило, луарські містечка - це одно-двохповерхові будиночки з білого піщаника. Вони можуть бути або брудно-білого, або сірого кольору. Іноді на фасадах будинків - вкраплення з червоної цегли. Іноді трапляються і фахверкові будиночки - але також дуже стримані. І ще одна особливість Луари - дахи будинків і всі башти замків вкрити якимось чорним матеріалом, що нагадує не то плитку, не то - черепицю. При цьому така фішка траплялася мені лише в долині Луари.

Отже, завтра все побачите!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: haidamac
2012-12-20 02:22 pm (UTC)
о, оце ракурс файний!!!
чомусь згадався Максим Тадейович з його "палац бучний наж смутком хаток посивілих" :)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-12-20 02:41 pm (UTC)
Насправді, була така погода, що майже ніц не було видно. Це вдалося витягнути лише завдяки великим старанням :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2012-12-20 03:13 pm (UTC)
гарні значить були старання ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-12-20 03:39 pm (UTC)
вчусь у проффесіоналів :)
(Reply) (Parent) (Thread)