?

Log in

No account? Create an account
Замки Луари - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Замки Луари [Jan. 12th, 2013|10:13 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Віртуальну екскурсію долиною Луари закінчили. Тут забрано все, що я встиг подивитися за два дні.
На черзі з понеділка - Нормандія.

Замок Шомон-сюр-Луар

Замок Кло-Люсе

Амбуаз

Замок Шенонсо

Тур

Замок Блуа

Блуа

Замок Шамбор

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-12 09:40 pm (UTC)
Яка ще Нормандія? А коли Україна буде? ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-12 09:42 pm (UTC)
Україна буде після Нормандії, Сербії, Литви, Угорщини і Малопольщі :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-12 10:36 pm (UTC)
Це несерйозно! Україна має бути на першому місці, а вже потім всякі нормандії, малопольщі і т.д.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-12 11:08 pm (UTC)
Так Україна вже була :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-12 11:38 pm (UTC)
Невже ти всю Україну нам показав? ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mandrivnic
2013-01-13 09:33 am (UTC)
Не всю.На черзі фотозвіт про Черкаси:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-13 11:32 am (UTC)
Про Черкащину де був, про все вже написав. А Черкаси дійсно на черзі. Тільки от мені півроку ще доведеться описувати те, де був, але не встиг описати :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-13 11:26 am (UTC)
Ні, не всю. Та я й не всю бачив :0_)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-14 10:49 am (UTC)
але бачив більше, ніж показав :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-14 11:35 am (UTC)
Правда! Дійде і до неї черга :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-14 11:59 am (UTC)
А закордоння вже все описав?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-14 04:20 pm (UTC)
Я ж писав, що ще далеко не все :)
Але може таке бути, що зараз закінчу Нормандію і перейду на Україну. А потім знову на закордон.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mandrivnic
2013-01-13 09:32 am (UTC)
за два дні скільки замків?!Як таке можливо?:)Це хіба бігцем пробігти:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-13 11:30 am (UTC)
Ні, не бігцем. Всі замки і містечка (крім Тура) я оглянув основатєльно.
Просто там поїзди дуже швидко ходять. І все розташовано дуже компактно.
Якби світліло не в 9 ранку, а темніло б не в 4-й, то вдвічі більше б встиг.
(Reply) (Parent) (Thread)