?

Log in

No account? Create an account
Білгород-Дністровський - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Білгород-Дністровський [Jul. 1st, 2008|08:51 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Зробивши одноденну подорож до Білгорода-Дністровського, виявили, що крім самої великої в Україні Аккерманської фортеці, місто є багатим на інші архітектурні пам'ятки. Взагалі-то по місту просто приємно погуляти: затишно, майже немає людей.


 


Залізничний вокзал:Пам'ятка архітектури ХІХ століття - якесь училище

 


Пожарна частина (колишня ратуша?) Теж пам'ятка архітектури :

 


Купецький дім:


 


Купецький дворик:


 

Грецька церква (13 століття):
 


Це теж пам'ятка архітектури кінця  ХІХ століття:
 

Фотогалерея Аккерманської фортеці:

 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: keloglan
2008-07-01 08:51 pm (UTC)
Колись давно був у Білгороді-Дністровському. Місто менв сподобалось, там тоді було багато будинків старої румунської забудови, прикольних таких. Мені казали, що за останні роки там багато чого зруйнували або перебудували, місто вже не те...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-07-02 06:40 am (UTC)
так, будівельні роботи там скрізь...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: shustrex
2009-07-31 05:28 am (UTC)

Пожарна частина (колишня ратуша?)

"Пожарна частина" - это и есть "колишня пожарна частина"
(Reply) (Parent) (Thread)