?

Log in

No account? Create an account
Руан: палац юстицій - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Руан: палац юстицій [Jan. 24th, 2013|10:59 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Руанський палац правосуддя (юстиції) - найкрасивіший готичний палац Франції, а може бути, і всієї Європи. Принаймні, цілих комплексів у стилі полум’яніючої готики серед будівель цивільної архітектури в Європі, здається більше немає.

Палац був збудований у 1499 році, як будинок торговельної палати. З 1512 р. служив місцем засідання парламенту Нормандії. Керівні органи Нормандії перебували там 500 років. На фасаді палацу збереглися мітки бомб Другої світової війни. Сьогодні тут вершиться правосуддя, але зайти в палац може кожний. Усередині є дуже гарний склепінний зал. Такі будови схожі на казкові замки, але в нагнітанні орнаментального цвітіння, його витонченості, відчувається зів'янення стилю, що вичерпав свої ресурси. Нічого більш довершеного готика так і не створила…


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dcfc_lad
2013-01-24 09:20 am (UTC)
Красота. По архитектуре сразу угадывается Франция...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-24 10:45 am (UTC)
Ага!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-24 10:50 am (UTC)
В тому Руані крім готики і фахверків ще щось є? :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-24 11:21 am (UTC)
Є готичний ренесанс: http://andy-babubudu.livejournal.com/310551.html
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-24 11:23 am (UTC)
теж нічо так :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-24 11:21 am (UTC)
і ще завтра буде беффруа :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-24 11:23 am (UTC)
а воно хіба не готичне? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-24 04:29 pm (UTC)
готичне, але не повністю :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2013-01-24 04:51 pm (UTC)
завтра подивимось що там крім готики ще на тій беффруї є :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-01-24 05:04 pm (UTC)
крім готики є годинник і фахверки :)
(Reply) (Parent) (Thread)